Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Uwaga rekrutacja!

W dniach 20.02- 28.02.2020 rodzice mogą składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziałach Przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Raszczycach. Dotyczy to tych dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów w Raszczycach i Żytnej i pragną kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2020/2021.
Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dostępne są u Pań wychowawczyń przedszkoli. Należy pamiętać, że wypełnione deklaracje powinny być podpisane przez oboje rodziców. Wypełnione deklaracje można oddać u wychowawcy przedszkola lub sekretariacie szkoły.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszczycach
ogłasza nabór do Oddziałów Przedszkolnych
od dnia 2.03.2020r. do 26.03.2020 roku.

Informuję, że w nowym roku szkolnym2020/2021 będą funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne 1 w Raszczycach ( grupa dzieci 3-5 lat) i 2 oddziały przedszkolne w Żytnej ( grupa dzieci 6 letnich i grupa dzieci 3-5 lat). Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola (dotyczy dzieci do lat 5) oraz deklaracje o odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczą dzieci 6 letnich) dostępne będą na stronie www, w sekretariacie szkoły w Raszczycach oraz w budynku oddziałów przedszkolnych w Żytnej od poniedziałku 02.03. 2020r. Wypełnione karty wychowania przedszkolnego należy oddać w terminie u wychowawczyń przedszkoli lub sekretariacie szkoły.


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raszczycach ogłasza również nabór uczniów do klasy I szkoły podstawowej od dnia 2.03.2020r. do 26.03.2020 r.

Zgłoszenie ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy I dostępne będą na stronie www , w sekretariacie szkoły w Raszczycach oraz w budynku oddziałów przedszkolnych w Żytnej od poniedziałku 02.03. 2020r.
Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z terminami rekrutacji do przedszkola i szkoły. Dokumenty do pobrania: