Rada rodziców

RADA RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZCZYCACH


PRZEWODNICZĄCA RADY - EWA STOŚ
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ- PATRYCJA GÓRECKA
SEKRETARZ- MAGDALENA NOWAK
SKARBNIK- KATARZYNA TUMULA