Rada rodziców

RADA RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZCZYCACH
nr konta bankowego
58 1090 2590 0000 0001 2607 4412


PRZEWODNICZĄCA RADY - EWA STOŚ
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ- PATRYCJA GÓRECKA
SEKRETARZ- MAGDALENA NOWAK
SKARBNIK- KATARZYNA TUMULA