Pedagog szkolny

Pedagog:
mgr Joanna Marcol


Zadania pedagoga | Najczęstsze problemy ucznia | Ciekawe artykuły


Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:


  1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  6. Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  7. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
  8. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Zadania pedagoga szkolnego:


Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Wśród poruszanych problemów znajdują się:

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

do góry


Najczęstsze problemy ucznia w szkole


Złe oceny
- stopnie niższe od oczekiwanych przez rodziców
- stopnie niższe od oczekiwanych przez uczniów
- nieumiejętność uczenia się
- nieumiejętność zorganizowania własnego czasu
- niemożność dostosowania się do wymagań szkoły
- nieznajomość własnych możliwości
- gwałtowne obniżenie poziomu ocen
- niespodziewana jedynka
- dużo ocen niedostatecznych
- powtarzanie klasy

Wagary
- wagary okazjonalne
- wagary taktyczne
- wagary ze strachu

Złe zachowanie
- upadek dotychczas funkcjonalnych hierarchii
wartości, zanik norm społecznych czyli anomia
- zaburzenie wizerunku pożądanych wzorców
społecznych
- zmiana pozycji szkoły i nauczyciela w społecznym
rankingu prestiżu

Agresja
- skierowana przeciw jednej osobie lub grupie
- agresja słowna ( przekleństwa)
- naruszenie przestrzeni osobniczej i nietykalności społecznej
- agresja zorganizowana

Strach przed szkołą
- częste nieobecności
- słabe oceny
- słaby kontakt ucznia z klasą
- relacje histeryczne

Konflikt z nauczycielem

Konflikt w klasie

Presja negatywnych wzorców
- najważniejsza jest kasa
- kłamstwo się opłaci
- siła daje pozycję
- ważna sprawa: pozycja towarzyska

Uzależnienia
- narkotyki
- alkohol
- nikotyna


Najczęstsze problemy ucznia w rodzinie


Samotność w rodzinie
Brak porozumienia
Alkohol w rodzinie
Przemoc w rodzinie
Molestowanie seksualne
Rodzina rozbita
Wydarzenie dramatyczne
Brak czasu
Bezrobocie i ubóstwo


Najczęstsze problemy osobiste


Problemy z nauką
Ja do niczego
Brak zainteresowań
Kłopoty towarzyskie
Nikt mnie nie kocha
Chcę się podobać
Problemy uczuciowe
Problem z narkotykami
Molestowanie seksualne
Trauma (przeżycie związane z tragediami)
Ubóstwo
do góry