Organizacja roku szkolnego 2018/2019

Dodatkowe dni wolne od nauki:
2.11.2018 r.
15.04.2019 r.
16.04.2019 r.
17.04.2019 r.
30.04.2019 r.
2.05.2019 r.