Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Egzamin ósmoklasisty
1. język polski – 21 kwietnia 2020 r.
(wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
(środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek)
– godz. 9:00
Dodatkowe dni wolne od nauki:
2, 3 styczeń 2020 r.