Uczniowie z najwyższą średnią w roku szkolnym 2017/2018

Klasa druga:


Klasa trzecia a:
Klasa trzecia b:
Klasa czwarta:
Klasa piąta:
Klasa szósta:
Klasa siódma: