Kontakt

Szkoła Podstawowa w Raszczycach

ul. Szkolna 3
47-435 Raszczyce
tel: (032) 4300075
fax: (032) 4300075
numer szkolny: 572907943
służbowy numer dyrektora: 572907944

(3kB) www.sp-raszczyce.pl
(4kB) sp.raszczyce@lyski.pl