Hymn szkoły

W przerwach pomiędzy lekcjami
Śmieje się wesoła brać
I każdemu dobrze z nami,
Każdy może też się śmiać.
My naszej szkoły uczniowie
Chcemy zdobyć wiedzy moc.
Niech się o tym każdy dowie,
Ta szkoła wychowuje nas.