Historia szkoły

Okres przed II wojną światową

Pomysł budowy nowej Szkoły Podstawowej w Raszczycach zrodził się w 1901r. Liczba uczniów wynosiła wtedy 178. Jednak ogromny koszt budowy przesunął termin realizacji zadania na późniejsze lata. Nową szkołę oddano do użytku w 1912r., koszt jej budowy wyniósł 44.247 marek. Z założeń projektu wynikało, że budynek miał pełnić dwie funkcje: placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz mieszkań dla nauczycieli. Do 1922r. była to szkoła niemiecka. W latach 1910 – 1922 szkołą kierował Franciszek Faltin. Po przydzieleniu Raszczyc do województwa śląskiego powstała polska szkoła. Kierownictwo objął Piotr Gabriel, który wraz z nauczycielami, Leonem Derkowskim i Marią Łoszanką, prowadził edukację w szkole i oddziale przedszkolnym do wybuchu II wojny światowej.

/przygot. B. Kupka/

Okres po II wojnie światowej

Według kroniki szkolnej w lutym 1946 roku budynek szkoły znajdował się w fatalnym stanie: brak dachu nad klasami, pełno gruzów, śniegu i wody. W każdej klasie prócz powywracanych ławek nie było żadnego umeblowania ani pomocy naukowych. W wynajętej "ubikacji" u pana Wirtka odbywała się nauka szkolna. Uczono się na dwie zmiany tylko j. polskiego, matematyki i religii. W maju 1946 roku kierownik szkoły - Leon Korepta, powołał Komitet Odbudowy Szkoły, do którego należeli: Krybus Wilhelm, Kasperek Augustyn, Okręt Józef, Nowak Antoni i Paprotny Teodor oraz sam kierownik. Zadaniem Komitetu było sprawowanie pieczy nad remontem szkoły i podział wydatków.

Nowy rok szkolny przyniósł zmiany. Rozpoczęto naukę w nowo odrestaurowanej szkole. Niestety była to wciąż tylko jedna klasa, bowiem pozostałe były w odbudowie.

1 października 1946 roku nasza szkoła stała się szkołą zbiorczą. Przyjęto do szkoły dzieci z Żytnej i Adamowic. Zimą frekwencja uczniów strasznie spadała, gdyż w klasach piece wskutek działań wojennych były zepsute, szkoła nie miała również opału. W roku szkolnym 1947/1948 w szkole było siedem klas, które liczyły razem 196 dzieci. Natomiast nauczycieli było dwóch: kierownik szkoły i jedna nauczycielka. Dopiero w listopadzie zatrudniono kolejnego nauczyciela.

Mimo kiepskich warunków nauki uczniowie bardzo włączali się w życie szkoły. Obchodzono uroczyście największe święta państwowe: 1 maja, 3 maja, 9 maja - Dzień Zwycięstwa, Kongres PZPR, urodziny J. Stalina, rocznica Rewolucji Październikowej.

Obchodzono również uroczyście: Święto Lasu, Święto Szkoły, Dożynki, Święto Oświaty, Święto Górnika.

Na każdą uroczystość przygotowywana była bogata akademia: występował chór szkolny, dzieci deklamowały wiersze, pokazywane były krótkie scenki, tańce. Uczniowie za występ były nagradzane.

W październiku 1951 roku budynek szkoły wyglądał już nie najgorzej, wewnątrz odmalowany, z lamperiami olejnymi, na zewnątrz naprawiono mury po pociskach i pomalowano 32 okna białym lakierem. Ławki w szkole były czteroosobowe, brakowało jednak pomocy naukowych. W tym roku uaktywniono również organizację szkolną ZHP z liczbą uczestników 51. Zorganizowano również zajęcia świetlicowe dla młodzieży szkolnej, a poprzez rywalizację miedzy klasową utrzymywano frekwencję uczniów na odpowiednim poziomie.

Od 1 września 1964 roku funkcję kierownika szkoły sprawował pan Zygmunt Cieślik. Za jego czasów dokonano modernizacji szkoły: przebudowano część mieszkalną szkoły na klasy lekcyjne, dzięki czemu uzyskano sześć pełnowymiarowych sal lekcyjnych, jedną salę o zmniejszonych wymiarach, kuchnię, pokój nauczycielski i kancelarię. Modernizację przeprowadzono w czynie społecznym.

Od 1 września 1974 roku dyrektorem została mgr Julia Rzytki, która swą funkcję pełniła przez rok. Od 1 września 1975 roku funkcję dyrektora szkoły objęła Dorota Warmuła. W okresie wakacji letnich 1975 roku urządzono w sali nr 8 pomieszczenie dla ogniska przedszkolnego. W roku szkolnym 1977/1978 założono w szkole centralne ogrzewanie.

Od roku szkolnego 1981/1982 wprowadzono pięciodniowy tydzień pracy nauczyciela i nauki - ucznia. Ustalono też, że początek roku szkolnego będzie miał miejsce zawsze 1 września, a koniec 30 czerwca.

Stan wojenny wprowadził na powrót 6 - dniowy tydzień pracy.

Od 28 czerwca 1982 dyrektorem szkoły zostaje mgr Anna Adamczyk (Komarek), która te funkcję pełni do 2007 roku. od 2007 r. funkcję dyrektora pełni mgr Gizela Capek.

Opracowała na podstawie kronik:
mgr Weronika Filip