Dokumentacja szkoły

(1kB)STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZCZYCACH
Aneks do statutu
(1kB)REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA
(1kB)PLAN WYCHOWAWCY KLASOWEGO
(1kB)PLAN PRACY SZKOŁY
(1kB)SZKOLNY PLAN PROMOCJI ZDROWIA
(1kB)Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników


Wymagania edukacyjne