Biblioteka

Rok szkolny 2020/2021

Godziny pracy biblioteki

- poniedziałek:
7.00 - 11.15

- środa:
9.40 - 11.25
12.10 - 12.35
13.20 - 13.25
14.10 - 14.15
15.00 - 15.10

- piątek:
9.40 - 10.30
11.15 - 13.25
14.10 - 14.25

Wielka Liga Czytelników - wyniki konkursu

(4kB)Ogólnopolski Konkurs "Wielka :iga Czytelników", w którym wzięli uczniowie naszej szkoły zakończył się 28 maja.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-8 oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęcenie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami.
Misją wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego. Celem konkursu jest również wyłonienie najlepszych czytelników.
Konkurs był przeprowadzany w dwóch grupach wiekowych: uczniów młodszych klas I - IV oraz grupy uczniów starszych klas V - VIII.

 • Zobacz prezentację o Wielkiej Lidze Czytelników

  Wychowanie przez czytanie

  Od września do października nauczyciel biblioteki realizował w szkole projekt "Wychowanie przez czytanie". W tym czasie na lekcjach wychowawczych w klasach IV a , IV b i VI nauczyciel zrealizował zajęcia związane z wartościami: Szacunek, Odwaga oraz Przyjaźń. Na początku zajęć nauczyciel oraz chętni uczniowie czytali głośno opowiadania z książki "Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach". Następnie nauczyciel przeprowadzał dyskusje i ćwiczenia aktywizujące uczniów, które miały na celu zastanowienie się jak należy zachowywać się w stosunku do drugiego człowieka. Uczniowie klasy IVa poznali wartość Przyjaźń, IV b - Szacunek, zaś VI - Odwagę. Na zakończenie projektu uczniowie wykonają prezentację multimedialną o poznanej wartości, zobaczą wszystkie wykonane prezentacje i wybiorą najlepszą prezentację w celu wysłania jej na konkurs ogólnopolski programu "Wychowanie przez czytanie"(Cała Polska czyta dzieciom). Celem tego projektu jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży, promocja czytelnictwa i wartościowej literatury oraz propagowanie wartości niematerialnych, np. odwaga, przyjaźń, uczciwość, szacunek, mądrość, odpowiedzialność. Najlepszą rzeczą, jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości swego dziecka, jest codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności i radykalne ograniczenie telewizji. Z tego powodu rodzice powinni poświęcić na głośne czytanie dziecku 20 minut CODZIENNIE. Czytanie dziecku uczy języka i myślenia, buduje więź emocjonalną, wspiera rozwój psychiczny, rozwija wyobraźnię, ćwiczy pamięć i koncentrację, poszerza wiedzę i ułatwia naukę oraz pomaga osiągnąć sukces w życiu.

  Szkolny koordynator projektu Alicja Postawka
  (4kB) (4kB) (5kB) (4kB)
  (4kB)

  KONKURS EDUKACYJNY "SZKOLNE PRZYGODY GANGU SŁODZIAKÓW"

  Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego "Szkolne przygody Gangu Słodziaków". Jego głównym celem jest kształtowanie nawyku codziennego czytania wśród uczniów młodszych klas. Akcja składała się z II etapów. Pierwszym z nich było zorganizowanie "Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania". Wcześniej wszystkie dzieci otrzymały mini-albumy na naklejki inspirujące do codziennego czytania. W drugim etapie chętni uczniowie wykonali prace plastyczne, polegające na narysowaniu lub napisaniu własnej historii o dalszych przygodach książkowych bohaterów. Uczniowie klasy I i III przystąpili do szkolnych obchodów "Ogólnopolskiego Dmia Głośnego Czytania" w dniu 22 października. W uroczystości uczestniczyła pani dyrektor, wychowawczynie klasy I i III, bibliotekarz szkolny oraz specjalnie zaproszony gość, leśniczy. Na początku zajęć leśniczy przeczytał uczniom opowiadanie "Ryś Rysio" z książki Renaty Piątkowskiej "Gang Słodziaków". Po wysłuchaniu fragmentu książki i krótkiej dyskusji z uczniami, leśniczy opowiedział o swojej pracy i przedstawił prezentację multimedialną. Uczniowie mieli okazję zaznajomić się z różnymi zwierzętami żyjącymi w polskich lasach, a następnie na podstawie przygotowanej prezentacji przystąpili do konkursu, w którym rozpoznawali odgłosy zwierząt żyjących w lasach. W dalszej części uczniowie wraz z zaproszonym gościem przeszli do biblioteki szkolnej, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Na koniec dnia uczniowie przystąpili do konkursu, w którym klasa I przedstawiała dalsze losy słodziaków w postaci rysunków, zaś klasa III pisała dalsze historyjki słodziaków. Szkoły uczestniczące w tej akcji mają szansę na dofinansowanie na zakup księgozbioru do biblioteki szkolnej oraz nagrody rzeczowe dla poszczególnych klas.

  Szkolny koordynator projektu Alicja Postawka
  (3kB) (4kB) (4kB) (4kB)
  (3kB) (4kB) (4kB) (4kB)
  (3kB) (4kB) (4kB)